Epiktet je bio grčki filozof i jedan od glavnih predstavnika stoicizma. A šta je to stoicizam? Sigurno ste čuli za izraz ,,stoički način života“. Osnovni moto stoicizma jeste živjeti u skladu sa prirodom. Stoicizam je bio popularan od 4. do 2. vijeka pne, i to posebno među grčkom elitom. Osnivač ovog pravca jeste grčki filozof Zenon (333-264. pne), a neki od glavnih predstavnika su Marko Aurelije, Hrizip, Seneka, Epiktet. Naime, stoici su smatrali da je svijet satkan od u skladu sa zakonima logike, fizike i etike. Po njima, svijetom vlada logos (svjetski um, sudbina) i sve je već određeno. U centru njihovog izučavanja stoji etika, koja je i danas veoma popularna.

Hajde da se vratimo da Epikteta. On je u svom učenju naglašavao milosrđe, pokornost, poniznost, ali i dužnosti čovjeka da se oblikuje kako bi u potpunosti ovladao svojim karakterom i na taj način bio imun na vanjske okolnosti. Nešto što bi smo mogli danas prrimjeniti, zar ne? Njegovo bavljenje etikom, moralom i religijom uticalo je na razvoj ranog hrišćanstva.

Citati koje sam odabrala možda mogu da vama predstave neku vrstu smjernica ili čisto da vam uljepšaju dan. Ja ih volim, jer često tuđe riječi mogu da mi skrenu pažnju na probleme koje možda sama ne vidim. Pa krenimo 😊

,,Niko ne može napredovati kad se koleba između dve stvari.”

,,Nema čoveka koji bi mogao da ti oduzme slobodnu volju.”

,,Čovjek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.”

,,Tvoj je posao odglumiti ulogu koja ti je data što je bolje moguće.“

Nemoguće je naučiti nešto, što se misli, da se već zna.

,,Ako se o tebi loše govori, i ako je to istina, popravi se; ali ako je laž, smij se.”

,,Ljude ne uznemiruju stvari koje se događaju, nego njihovo mišljenje o stvarima koje se događaju.“

,,Najveća prepreka i neprijatelj čovjeku, najčešće je on sam.“

,,Svaka osoba, koja je uspjela da vas naljuti, dobila je moć nad vama.“

,,Mišljenja i nevolje drugih ljudi mogu biti zarazni. Nemojte sabotirati sebe tako što ćete nesvjesno usvojiti negativne, neproduktivne stavove kroz svoje odnose sa drugima.“

,,… u našoj su moći naše misli, naše djelovanje, naša priželjkivanja i nesklonosti, ukratko, sve što dolazi iz nas samih. U našoj vlasti nisu naše tijelo, imetak, ugled, naš položaj u svijetu, jednom riječju, sve što ne dolazi od nas samih. To što je u našoj moći po prirodi je slobodno i ne može biti spriječeno i zatomljeno. To što nije u našoj vlasti podložno je utjecajima i ovi­sno, u tuđim je rukama i može biti spriječeno.”

,,Nemoj samo da govoriš kako čitaš knjige. Pokaži da si kroz čitanje naučio da misliš bolje.”

Copy link
Powered by Social Snap